Spreuk van de maand: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet